Systemair SAVECair - nowe rekuperatory

Systemair SAVECair - nowe rekuperatory

 

• Wysokosprawny wymiennik obrotowy napędzany silnikiem EC z płynną regulacją

• Energooszczędne wentylatory RadiCal z silnikami EC, niski współczynnik SFP oraz niski poziom dźwięku

• Funkcja transferu wilgoci z automatyczną regulacją od oblodzenia (wbudowany czujnik wilgoci na wywiewie)

• Regulacja wydajności w zależności od bieżących potrzeb

• Sterowanie SAVECair z pojemnościowym kolorowym ekranem dotykowym ułatwiającym użytkowanie i uruchomienie

• Skrzynka przyłączeniowa na zewnątrz centrali ułatwiająca montaż

• Komunikacja Modbus poprzez RS-485 w standardzie

• Dostęp do Internetu w obrębie chmury Systemair, moduł IAM jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe

• Drzwi serwisowe z dwóch stron

Obudowa central serii VSR jest wykonana z podwójnej blachy ocynkowanej z izolacją. Obudowa central serii VTR jest malowana proszkowo na kolor biały i wyposażona w wygodne drzwi serwisowe. Centrale są wyposażone w kompletną automatykę kontrolno-sterującą. Jednostki wyposażono w wysokosprawny obrotowy wymiennik ciepła z funkcją transferu wilgoci, która reguluje prędkość obrotową rotora i przenosi wilgoć z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Energooszczędne wentylatory z silnikami EC oraz filtry o małym spadku ciśnienia zmniejszają zużycie energii i zapewniają niski współczynnik SFP (Specific Fan Power = Moc Właściwa Wentylatora) oraz niski poziom dźwięku.

Wbudowany czujnik wilgotności w powietrzu wywiewnym może być używany do sterowania w zależności od bieżących potrzeb. Wszystkie ustawienia i funkcje są dostępne z panelu sterowania SAVECair, który jest podłączany w bocznej części centrali za pomocą płytki połączeniowej. Panel SAVECair może być umieszczony na ścianie lub na centrali. Panel jest kolorowym ekranem dotykowym z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Dostępna jest opcja podłączenia jednego lub więcej zewnętrznych paneli sterowania. Panel sterowania ma osobny poziom dla autoryzowanych instalatorów i personelu serwisowego. Strona główna panelu sterowania zawiera informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Można wybrać tryb MANUAL i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika. Tryb SAVECair AUTO ma wiele dostępnych funkcji, które regulują przepływ powietrza zależnie od stężenia CO2, obecności, wilgotności, harmonogramu itp. Kontrola funkcji od zapotrzebowania zapewnia efektywną i ekonomiczną pracę w celu zapewnienia najlepszej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Symbole alarmów wskazują możliwe usterki i zgłaszają bezpośrednio alarmy, jeśli konieczna korekta. Jednostka wyposażona jest w płytkę przyłączeniową, która posiada wstępnie wyprowadzone wejścia i wyjścia ułatwiające montaż i instalację zewnętrznych czujników oraz zewnętrznych nagrzewnic i chłodnic. Wbudowana nagrzewnica elektryczna jest w standardzie.

Centrala SAVE VSR może być ustawiona na podłodze lub poziomo pod sufitem. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest sufitowy zestaw montażowy. Szczegóły montażu znajdują się w instrukcji.

Centrala jest dostarczona z filtrami F7 na nawiewie i G3 na wywiewie. Dostarczone filtry charakteryzują się niskimi oporami przepływu powietrza. Opcjonalny filtr G3 dla powietrza nawiewanego jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Dostępny jest dodatkowy zestaw filtrów zatwierdzony przez Passive House Institute (PHI) (F7 + F7), który spełnia wymagania domu pasywnego.

Dla central SAVECair serii VSR w dostawie znajduje się panel dotykowy HMI SAVECair w kolorze czarnym wraz z przewodem sterującym o długości 12 mb.

Centrale SAVECair serii VTR (wiszącej z króćcami instalacyjnymi wychodzącymi od góry urządzenia) panel sterujący wbudowany jest w urządzenie, dodatkowo można zainstalować drugi panel HMI na przewodzie w dowolnym miejscu.